Staroměstské náměstí

Jedno z turisticky nejnavštěvovanějších míst, kde se mimojiné nachází Staroměstská radnice s orlojem. Již v 11. století se na Staroměstském náměstí konaly trhy. V historii se zde odehrálo velké množství významných událostí. Pěší zónou je náměstí od roku 1966, kdy byla zrušena tramvajová trať.

Mapa fotografovaného místa.

Staroměstské náměstí 1870

Následující historická fotografie pochází z roku 1945. Staroměstská radnice, včetně okolí, byla poškozena v průběhu Pražského povstání.

Staroměstské náměstí, květen 1945

Na Perštýně / Betlémské náměstí

Ulice Na Perštýně dostala svůj název podle domu Na Perštejně č.p. 344/3 (na fotografii není). Kdysi se ulice jmenovala U sv. Martina nebo U Zderazské brány.

Betlémské náměstí vzniklo v 18. století na místě bývalého hřbitova a bylo pojmenováno podle zde umístěné Betlémské kaple.

Mapa fotografovaného místa.

Roh ulice Na Perštýně a Betlémského náměstí historické

Linhartská ulice (náměstí)

Původně Linhartské náměstí, nyní ulice. Na historickém snímku můžeme vidět tramvajovou trať. Dnes se po ulici „prohání“ pouze automobily. Domy po pravé straně nahradila Nová radnice, ve které sídlí Magistrát hlavního města Prahy.

Název je inspirován kostelem sv. Linharta, který se zde nacházel a byl zbořen roku 1798. Linhartské náměstí (nebo Linhartský plácek) se místu říkalo v 18. století. Od roku 1928 je přestavěné náměstí pojmenováno Linhartská ulice.

Mapa fotografovaného místa.

Linhartská ulice

Fotografie z Mariánského náměstí, které přímo navazuje na Linhartskou ulici.