Ungelt / Týnský dvůr

Pod názvem Ungelt se skrývá budova, stavba, tvrz, architektonická památka, palác, divadlo, hotel, jazz club… Naleznete jej za Týnským chrámem u Staroměstského náměstí.

Vznik je odhadován na 11. století. Ungelt (Týn nebo Týnský dvůr) sloužil jako opevněný kupecký dvůr, ve kterém obchodníci za ochranu platili a fungoval jako středisko mezinárodního obchodu v Praze.

Mapa fotografovaného místa.

Ungelt 2011

Linhartská ulice (náměstí)

Původně Linhartské náměstí, nyní ulice. Na historickém snímku můžeme vidět tramvajovou trať. Dnes se po ulici „prohání“ pouze automobily. Domy po pravé straně nahradila Nová radnice, ve které sídlí Magistrát hlavního města Prahy.

Název je inspirován kostelem sv. Linharta, který se zde nacházel a byl zbořen roku 1798. Linhartské náměstí (nebo Linhartský plácek) se místu říkalo v 18. století. Od roku 1928 je přestavěné náměstí pojmenováno Linhartská ulice.

Mapa fotografovaného místa.

Linhartská ulice

Fotografie z Mariánského náměstí, které přímo navazuje na Linhartskou ulici.

Mariánské náměstí / Linhartská ulice

Levou část (první) současné fotografie zabírá Nová radnice Magistrátu hlavního města Prahy, postavena v letech 1908 – 1911.

Mapa fotografovaného místa.

Mariánské náměstí historické

Levou část (druhé) fotografie zabírá Clam-Gallasův palác, jehož stavba začala v roce 1713. Na historické fotografii je v obvodové zdi dobře vidět kašna Terezka. Vpravo vzadu se nachází část Klementina.

Mariánské náměstí historické

Fotografie z Linhartské ulice (dříve náměstí)

Kaprova ulice

Kaprova ulice se nachází v blízkosti Staroměstského náměstí. V pozadí lze zahlédnout vrcholek Staroměstské radnice. Prázdné místo po pravé straně nahradil Bytový odbor Magistrátu hlavního města Prahy.

Název ulice pochází z 2. poloviny 16. století, kdy dům U Tří kaprů koupil Pavel Kapr z Kaprštejna.

Mapa fotografovaného místa.

Kaprova ulice historická