Název ulice pochází od caltnéřů, což byli pekaři, kteří kdysi pekli pletené housky, kterým se říkávalo calta. Zdroj: Wikipedia.org Mapa fotografovaného místa.Číst dále

Palác Losyů z Losinthalu či Losyovský palác, kdysi též palác Kinských, známý dnes hlavně jako Lidový dům je raně barokní palác vČíst dále