Název ulice pochází od caltnéřů, což byli pekaři, kteří kdysi pekli pletené housky, kterým se říkávalo calta. Zdroj: Wikipedia.org Mapa fotografovaného místa.Číst dále